هویت‌های مختلف جامعه و پذیرش «دیگری»

در این ویدیو مانی عظیم‌زاده، کارشناس ارشد آموزش عدالت اجتماعی، در ادامه مجموعه گفت‌گوها درباره رواداری، به بررسی موضوع هویت‌های مختلف جامعه و پذیرش «دیگری» در جامعه پرداخته است.