بگو بشنو- ۲۱: «آئین سرکوب» در ایران؛ تئوری و تجربه‌

بررسی سرکوب در چند دهه اخیر در ایران بسیار اهمیت دارد همچنین باید دید که  آیا سرکوب به یکی از مناسک یا آیین تبدیل شده است؟ در این برنامه بیش‌تر بشنوید.
این برنامه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ با حضور شارمین میمندی‌نژاد، بنیان‌گذار جمعیت امام علی، وریا امیری، پژوهشگر فلسفه‌، مجید محمدی، جامعه‌شناس و برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

گرداننده: ماهمنیر رحیمی، روزنامه‌نگار