نمای نزدیک، نمای دور

طرحی از رضا عقیلی

گروه‌های موسوم به ارزشی و طرفداران جمهوری اسلامی، به ظاهر از موضع اخلاق‌مداری، شروع به سرزنش شهروندانی می‌کنند که از مرگ ابراهیم رئیسی و هیئت همراه وی ابراز خوشحالی می‌کنند. آیا این درجه از نفرت شهروندان از حاکمان ایران، علتی جز رفتار آنان با مردم و جنایت‌هایشان دارد؟