۲۵۰۰ سال است که ایرانی‌ام!

چه کاری بهتر از گفت‌وگو با یک «دیگری» زنده می‌تواند ما را به خود ما بشناساند و آن «دیگری» را به منزله‌ یک انسان در قاموس ما احیاء کند؟ به موازات داستان‌های تلخ و شیرینی که در پادکست «دیگری‌نامه» روایت کردیم، در این مجموعه گفت‌وگوها به سراغ «دیگری»ها می‌رویم تا آن‌ها را به سخن گفتن … ادامه خواندن ۲۵۰۰ سال است که ایرانی‌ام!